കവരത്തി: ലക്ഷദ്വീപിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും തീരപ്രദേശത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും 04-05-2024 രാത്രി 12.30 മുതൽ 05-05-2024 രാത്രി 11.30 വരെ ഉയർന്ന തിരമാലകൾ (0.5 – 1.5 മീറ്റർ വരെ) കാരണം കടലാക്രമണം ഉണ്ടാകുവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (INCOIS) അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

ബോട്ട്, വള്ളം, മുതലായവ സുരക്ഷിതമായി കെട്ടിയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഇവ തമ്മിൽ സുരക്ഷിത അകലം പാലിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിച്ചുള്ള അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കും. കടലിൽ ഇറങ്ങിയുള്ള വിനോദങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുക. തീരപ്രദേശത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

INCOIS- ലക്ഷദ്വീപ് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here