കൽപ്പേനി: പണ്ടാരം ഭൂമിയിലെ വസ്തു വകകളുടെ മൂല്യ നിർണയത്തിനായുള്ള സർവ്വേക്കെതിരെ കൽപ്പേനി ദ്വീപിലും ജനകീയ പ്രതിഷേധം. കൽപ്പേനി ഖാളി ഹൈദർ മുസ്ലിയാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവ്വേ നടപടികൾ തടഞ്ഞു.

കാലാകാലങ്ങളായി കൽപ്പേനിയിലെ ദ്വീപുജനത കയ്യിൽ വച്ചു വരുന്ന ഭൂമിയിൽ ഭൂ ഉടമസ്ഥരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു മൂല്യനിർണയ നടപടികളും അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ഹൈദർ മുസ്ലിയാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. സർക്കാരിന്റെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ എവിടെ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പോലീസുകാർ ബലം പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here