ചെത്ത്ലാത്ത്: പവർ ഹൗസിലെ ഡീസൽ ലഭ്യത കുറവായതിനാൽ നാളെ മുതൽ ചെത്ത്ലാത്ത് ദ്വീപിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. നാളെ മുതൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 06 മണി വരെ പൂർണ്ണമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. ഡീസൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാർജ്ജ് ചെത്ത്ലാത്ത് ദ്വീപിൽ എത്താൻ വൈകും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ബാർജ്ജ് എത്തുന്നത് വരെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടരുമെന്ന് ചെത്ത്ലാത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ റഹിമാൻ കെ.പി അറിയിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here